DEMOGRAFIE

Din cele 16 localitati ale GAL - VEDEA – GAVANU - BURDEA, 15 localitati fac parte din judetul Olt, iar o localitate – Dobrotesti -  face parte din judetul Teleorman. Ca si suprafata, localitatile din judetul Olt acopera 88,24 % din suprafata totala a GAL – ului, in timp ce localitatea din judetul Teleorman reprezinta 11,76 % din suprafata totala a GAL - ului.

Numarul total al locuitorilor care fac parte din aria teritoriala a GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA este de 48.323 locuitori, dispusi pe o suprafata totala de 902,44 km2.

Situatia privind ruralitatea teritoriului este urmatoarea:

Ponderea populatiei rurale =

Populatia din mediul rural

*100

 

Populatia totala

 

Ponderea populatie rurale =

48.323

*100 =

100%

48.323

 

Gradul de ruralitate =

Densitate populatie

*100

 

Populatie totala

 

Gradul de ruralitate =

53,55

*100 =

11,08%

48.323

 

Ponderea populatiei urbane=

Populatia in mediul urban

*100

 

Populatia totala

 

Ponderea populatie urbane =

0

*100 =

0%

48.323

 

Avand in vedere ca cea mai mare parte a ariei teritoriala a GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA se situiaza in regiunea de dezvoltare Sud Vest, situatia privind densitatea populatiei este analizata atat la nivel national, cat si in functie de regiunea de dezvoltare.

Rezultatele la nivel national in ceea ce priveste densitatea populatiei sunt urmatoarele:

Suprafata (km²) in 2009

Numar populatie stabila la 1 iulie 2009

Densitate

238.390,71

 

21.498.616

90,18

Densitatea populatiei in cadrul Regiunii de dezvoltare Sud – Vest se prezinta astfel:

Judet

Numarul de locuitori

Suprafata

Densitate

Dolj

707.629

7.414,01

95,44

Gorj

378.310

5.601,74

67,53

Mehedinti

294.364

4.932,89

59,67

Olt

468.931

5.498,28

85,29

Valcea

408.518

5.764,77

70,86

Regiunea SV Oltenia

2.257.752

29.211,69

77,29

Sursa: Institutul Natioanl de Statistica - 2009

Dupa cum se observa, judetul Olt, in care se incadreaza cea mai mare parte a teritoriului acoperit de GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA, are o densitate inferioara atat valorii la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud Vest, cat si celei de la nivel national, ceea ce impune atragerea populatiei in zonele rurala in primul rand prin imbunatatirea conditiilor de trai in mediul rural, dar si prin crearea de locuri de munca.

Clasificare localitatilor componente ale GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA, in functie de densitatea populatiei este urmatoarea:

Densitate

Grupa

Comuna

Densitate (loc/km2)

< 20 loc / km2

Zona nepopulata cu probleme

-

-

Intre 20 si 39,5 loc / km2

 

 

Zona cu riscuri mari de depopulare

 

Stoicanesti

27,45

Mihaiesti

33,74

Radomiresti

34,32

Intre 39,5 si 79 loc / km2

Zona rurala cu densitate in scadere

Dobrotesti

44,87

Valeni

47,30

Nicolae Titulescu

50,41

Seaca

50,84

Vilcele

51,01

Coteana

65,38

Schitu

65,98

Ghimpeteni

70,07

Movileni

71,79

Maruntei

74,71

Izvoarele

75,29

Serbanesti

76,71

Intre 79 si 120 loc / km2

Zona in ascensiune

Crimpoia

95,36

 

Analizand datele prezentate mai sus se poate observa ca trei dintre localitatile din teritoriul GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA, respectiv Stoicanesti, Mihaiesti si Radomiresti reprezinta zona cu riscuri mari de depopulare, in timp ce celelalte comune se incadreaza in categoria de teritorii cu densitate  in scadere.

Pe teritoriul GAL – VEDEA – GAVANU - BURDEA, exista o singura localitate cu densitate mai mare de 79 loc/km ², corespunzatoare unei zone in ascensiune.

In ceea ce priveste gradul de saracie al teritoriului GAL VEDEA – GAVANU - BURDEA, situatia se prezinta astfel:

Comuna

Rata saraciei comuna

Profunzimea saraciei

Severitatea saraciei

Ghimpeteni

 -

Stoicanesti

46,3%

13,8%

5,8%

Valeni

36,4%

9,9%

3,9%

Crimpoia

45,4%

13,5%

5,7%

Serbanesti

40,4%

11,5%

4,7%

Mihaiesti

42,1%

12,1%

4,9%

Vilcele

41,1%

11,7%

4,8%

Radomiresti

55,1%

17,9%

8,0%

Movileni

43,7%

12,6%

5,2%

Nicolae Titulescu

37,1%

10,1%

4,0%

Schitu

37,9%

10,7%

4,4%

Izvoarele

56,8%

18,5%

8,2%

Coteana

29,2%

7,8%

3,1%

Maruntei

45,5%

13,7%

5,9%

Seaca

38,7%

10,6%

4,2%

Dobrotesti

43,9%

13,2%

5,8%

 Sursa: Anexa 6 la Ghidul de finantare