GHIDURI ALE SOLICITANTULUI

Masura 121 „Modernizarea exploatatilor agricole” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective:

a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 
b. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
c. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 121

Masura 123 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” se încadreaza Axa I - – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective principale:

a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât si în cea de distributie a produselor obsinute;
c. Îmbunatatirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
d. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 123

Masura 142 „Infiintarea grupurilor de producatori"

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 142

Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale:

Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la:
1.Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Obiectivele  operationale
 ale Masurii 312 se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spatiul rural;
2. Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei;
3. Încurajarea activitatilor  mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura; 
 

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 312

Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice ” se încadreaza în Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice prin cooperare si metode inovative care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice ale M?surii 313 se refera la: 
1.  Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism; 
2.  Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;
3.  Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4.  Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.
 

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 313 

Masura 322  "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: 

a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;
b. Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala;
c. Cresterea numarului de sate renovate;
d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural

Ghidul Solicitantului, explicatii si formulare pentru accesarea  Masura 322

Masura 111: Formare profesionala, informare si difuzare de cunostiinte" se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective:

a. Imbunatatirea cunostintelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultură şi industria alimentara;
b. pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;
c. Respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare);
d. Constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul imbunatatirii protectiei mediului;
e. Educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) n vederea asigurării gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere;
f. Informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).
 

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masura 111

Cerere de finantare Masura 111 

Masura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadreaza in Axa IV – „LEADER” si reprezintă una din cele trei masuri de investitii ale acestei Axe Cooperarea inseamna mai mult decat includerea intr-o rețea. Prin actiunea de cooperare, Grupurile de Actiune Locala sunt încurajate si sprijinite sa intreprindă o actiune comuna cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similara si care se află intr-o altă regiune, intr-un alt stat membru sau chiar într-o tara terta.
Obiectivul operational : Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiectelor de cooperare

Ghidul solicitantului